108 Names Of Shirdi Sai Baba

Estimated reading time: 4 minutes

Sai Baba of Shirdi, also known as Shirdi Sai Baba (Sai Baba), was an Indian spiritual master who was regarded by his devotees as a saint, fakir, and satguru, according to their individual proclivities and beliefs.

Ashtottara Shatanamavali of Sai Baba

 1. साईंनाथ (Sainatha) – ॐ श्री साईंनाथाय नमः।
 2. लक्ष्मी नारायण (LakshmiNarayana) -ॐ लक्ष्मी नारायणाय नमः।
 3. कृष्णमशिवमारूतयादिरूप (Krishnama-shiva-marutyadirupa) – ॐ कृष्णमशिवमारूतयादिरूपाय नमः।
 4. शेषशायिने (Sheshashayine) – ॐ शेषशायिने नमः
 5. गोदावीरतटीशीलाधीवासी (Godavaritatishiladhivasi) – ॐ गोदावीरतटीशीलाधीवासिने नमः।
 6. भक्तह्रदालय (Bhakta hridaalaya) – ॐ भक्तह्रदालयाय नमः।
 7. सर्वह्रन्निलय (Sarva hrinnilaya) – ॐ सर्वह्रन्निलयाय नमः।
 8. भूतावासा (Bhootavasa) – ॐ भूतावासाय नमः।
 9. भूतभविष्यदुभवाज्रित (Bhoota-bhavishyadu-bhavajrita) – ॐ भूतभविष्यदुभवाज्रिताया नमः।
 10. कालातीताय (Kalatitaaya) – ॐ कालातीताय नमः।
 11. काल (Kala) – ॐ कालाय नमः।
 12. कालकाल (Kala-kala) – ॐ कालाय नमः।
 13. कालदर्पदमन (Kaladarpadamana) – ॐ कालदर्पदमनाय नमः।
 14. मृत्युंजय (Mrityunjaya) – ॐ मृत्युंजयाय नमः।
 15. अमत्य्र (Amatya) – ॐ अमत्य्राय नमः।
 16. मर्त्याभयप्रद (Martyaabhayaprada) – ॐ मर्त्याभयप्रदाय नमः।
 17. जिवाधारा (Jivadhaara) – ॐ जिवाधाराय नमः।
 18. सर्वाधारा (Sarvadhaara) – ॐ सर्वाधाराय नमः।
 19. भक्तावनसमर्थ (Bhaktavanasamartha) – ॐ भक्तावनसमर्थाय नमः।
 20. भक्तावनप्रतिज्ञाय (Bhaktavanapratigyaaya) – ॐ भक्तावनप्रतिज्ञाय नमः।
 21. अन्नवसत्रदाय (Annavastradaya) – ॐ अन्नवसत्रदाय नमः।
 22. आरोग्यक्षेमदाय (Aarogya-kshemadaya) – ॐ आरोग्यक्षेमदाय नमः।
 23. धनमाङ्गल्यप्रदाय (Dhanamangalya-pradaya) – ॐ धनमाङ्गल्यप्रदाय नमः।
 24. ऋद्धिसिद्धिदाय (Rhiddi-siddidaya) – ॐ ऋद्धिसिद्धिदाय नमः।
 25. पुत्रमित्रकलत्रबन्धुदाय (Putra-mitra-kalatra-bandhudaya) – ॐ पुत्रमित्रकलत्रबन्धुदाय नमः।
 26. योगक्षेमवहाय (Yoga-kshema-vahaya) – ॐ योगक्षेमवहाय नमः।
 27. आपदबान्धवाय (Aapadabhandavaya) – ॐ आपदबान्धवाय नमः।
 28. मार्गबन्धवे (Margabandhave) – ॐ मार्गबन्धवे नमः।
 29. भक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय (Bhakti-mukti-swarga-pavargadaya) – ॐ भक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः।
 30. प्रिय (Priya) – ॐ प्रियाय नमः। 
 31. प्रीतिवर्द्धनाय (Pritivardanaya) – ॐ प्रीतिवर्द्धनाय नमः।
 32. अन्तर्यामी (Antaryami) – ॐ अन्तर्यामिणे नमः।
 33. सच्चिदात्मने (Sacchidatmane) – ॐ सच्चिदात्मने नमः।
 34. नित्यानन्द (Nityananda) – ॐ नित्यानन्दाय नमः।
 35. परमसुखदाय (Paramasukhadaya) – ॐ परमसुखदाय नमः।
 36. परमेश्वर (Parameshwara) – ॐ परमेश्वराय नमः।
 37. परब्रह्म (Parabramha) – ॐ परब्रह्मणे नमः।
 38. परमात्मा (Paramatma) – ॐ परमात्मने नमः।
 39. ज्ञानस्वरूपी (Gynanaswarupi) – ॐ ज्ञानस्वरूपिणे नमः।
 40. जगतपिता (Jagatapita) – ॐ जगतः पित्रे नमः।
 41. भक्तानां मातृ दातृ पितामहाय (Bhaktanam-matru-datru-pitamahaya) – ॐ भक्तानां मातृ दातृ पितामहाय नमः।
 42. भक्ताभयप्रदाय (Bhakthabhaya-pradaya) – ॐ भक्ताभयप्रदाय नमः।
 43. भक्तपराधीनाय (Bhaktaparadhinaya) – ॐ भक्तपराधीनाय नमः।
 44. भक्तानुग्रहकातराय (Bhaktanugrahakataraya) – ॐ भक्तानुग्रहकातराय नमः।
 45. शरणागतवत्सलाय (Sharanagata vatsalaya) – ॐ शरणागतवत्सलाय नमः।
 46. भक्तिशक्तिप्रदाय (Bhakti-shakti-pradaya) – ॐ भक्तिशक्तिप्रदाय नमः।
 47. ज्ञानवैराग्यप्रदाय (Gynana-vairagya-pradaya) – ॐ ज्ञानवैराग्यप्रदाय नमः।
 48. प्रेमप्रदाय (Premapradaya) – ॐ प्रेमप्रदाय नमः।
 49. संशयह्रदय दौर्बल्यपापकर्म वासनाक्षयकराय (Samshaya-hrudaya-daurbalya-paapakarma-vasana-kshyakaraya) – ॐ संशयह्रदय दौर्बल्यपापकर्म वासनाक्षयकराय नमः।
 50. ह्रदयग्रन्थिभेदकाय (Hrudaya-granthi bhedakaya) – ॐ ह्रदयग्रन्थिभेदकाय नमः।
 51. कर्मध्वंसिने (Karmadvamsine) – ॐ कर्मध्वंसिने नमः।
 52. शुद्ध-सत्वस्थिताय (Shuddha satvasthitaaya) – ॐ शुद्ध-सत्वस्थिताय नमः।
 53. गुनातीतगुणात्मने (Gunatita-gunatmane) – ॐ गुनातीतगुणात्मने नमः।
 54. अनन्तकल्याण गुणाय (Anantakalyana-gunaya) – ॐ अनन्तकल्याण गुणाय नमः।
 55. अमितपराक्रमाय (Amitaparakramaya) – ॐ अमितपराक्रमाय नमः।
 56. जयिने (Jayine) – ॐ जयिने नमः।
 57. दुर्धर्षाक्षोभ्याय (Durdharshakshobyaya) -ॐ दुर्धर्षाक्षोभ्याय नमः।
 58. अपराजिताय (Aparijitaya) – ॐ अपराजिताय नमः।
 59. त्रिलोकेषु अविघातगतये (Trilokeshu avighata gataye) – ॐ त्रिलोकेषु अविघातगतये नमः।
 60. अशक्य-रहीताय (Ashakya rahitaya) – ॐ अशक्य-रहीताय नमः।
 61. सर्वशक्तिमूर्तये (Sarvashakti-murtaye) – ॐ सर्वशक्तिमूर्तये नमः। 
 62. सुरूपसुन्दराय (Surupa sundaraya) – ॐ सुरूपसुन्दराय नमः।
 63. सुलोचनाय (Sulochanaya) – ॐ सुलोचनाय नमः।
 64. बहुरूप विश्वमूर्तये (Bahurupa vishva-murtaye) – ॐ बहुरूप विश्वमूर्तये नमः।
 65. अरूपाव्यक्ताय (Arupaavyaktaya) – ॐ अरूपाव्यक्ताय नमः।
 66. अचिन्त्याय (Achintyaya) – ॐ अचिन्त्याय नमः।
 67. सूक्ष्माय (Sukshmaya) – ॐ सूक्ष्माय नमः।
 68. सर्वान्तर्यामिणे (Sarvantaryamine) – ॐ सर्वान्तर्यामिणे नमः।
 69. मनोवागतीताय (Manovagatitaya) – ॐ मनोवागतीताय नमः।
 70. प्रेममूर्तये (Premamurtaye) – ॐ प्रेममूर्तये नमः।
 71. सुलभदुर्लभाय (Sulaba-durlabhaya) – ॐ सुलभदुर्लभाय नमः।
 72. असहायसहायाय (Asahaya-sahayaaya) – ॐ असहायसहायाय नमः।
 73. अनाथनाथदीनबंधवे (Anatha-natha dina-bandhave) – ॐ अनाथनाथदीनबंधवे नमः।
 74. सर्वभारभृते (Sarvabharabhrute) – ॐ सर्वभारभृते नमः।
 75. अकर्मानेककर्मसुकर्मिणे – (Akarmaneka karma-sukarmine) – ॐ अकर्मानेककर्मसुकर्मिणे नमः।
 76. पुण्यश्रवणकीर्तनाय (Punyashravana keertanaya) – ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
 77. तीर्थाय (Teerthaya) – ॐ तीर्थाय नमः।
 78. वासुदेव (Vasudeva) – ॐ वासुदेवाय नमः।
 79. सतां गतये (Sathangataye) – ॐ सतां गतये नमः।
 80. सत्परायण (Satparayana) – ॐ सत्परायणाय नमः।
 81. लोकनाथाय (Lokanathaya) – ॐ लोकनाथाय नमः।
 82. पावनानघाय (Paavanaanaghaya) – ॐ पावनानघाय नमः।
 83. अमृतांशवे (Amrutamshave) – ॐ अमृतांशवे नमः।
 84. भास्करप्रभाय (Bhaskara-prabhaya) – ॐ भास्करप्रभाय नमः।
 85. ब्रह्मचर्यतपश्चर्यादिसुव्रताय (Bramhacharya tapashcharyadi suvrataya) – ॐ ब्रह्मचर्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नमः।
 86. सत्यधर्मपरायणाय (Satya-dharma parayanaya) – ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः।
 87. सिद्धेश्वराय (Siddheshwaraya) – ॐ सिद्धेश्वराय नमः।
 88. सिद्धसंकल्पाय (Siddha-sankalpaya) – ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः।
 89. योगेश्वराय (Yogeshwaraya) – ॐ योगेश्वराय नमः।
 90. भगवते (Bhagavate) – ॐ भगवते नमः।
 91. भक्तवत्सलाय (Bhakta-vatsalaya) – ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
 92. सत्पुरुषाय (Satpurushaya) – ॐ सत्पुरुषाय नमः।
 93. पुरुषोत्तमाय (Purushottamaya) – ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
 94. सत्यतत्वबोधकाय (Satya-tatva bhodhakaya) – ॐ सत्यतत्वबोधकाय नमः।
 95. कामादिशड्वैरिध्वंसिने (Kamadi-shadvairi-dhvamsine) – ॐ कामादिशड्वैरिध्वंसिने नमः।
 96. अभेदानन्दानुभवप्रदाय (Abheda-nandanubhava-pradaya) – ॐ अभेदानन्दानुभवप्रदाय नमः।
 97. समसर्वमतसम्मताय (Sama-sarvamata-sammataya) – ॐ समसर्वमतसम्मताय नमः।
 98. दक्षिणामूर्तये (Dakshinamurtaye) – ॐ श्री दक्षिणामूर्तये नमः।
 99. वेंकटेशरमणाय (Venkatesha ramanaya) – ॐ वेंकटेशरमणाय नमः।
 100. अद्भूतानन्तचर्याय (Adbhutananta-charyaya) – ॐ अद्भूतानन्तचर्याय नमः।
 101. प्रपन्नार्तिहराय (Prapannarti haraya) – ॐ प्रपन्नार्तिहराय नमः।
 102. संसारसर्वदु:ख़क्षयकराय (Sansarasarva-duhkhakshaya-karaya) – ॐ संसारसर्वदु:ख़क्षयकराय नमः।
 103. सर्ववित्सर्वतोमुखाय (Sarvavitsarvato mukhaya) – ॐ सर्ववित्सर्वतोमुखाय नमः।
 104. सर्वान्तर्बहि: स्थिताय (Sarvantarbahih sthitaya) – ॐ सर्वान्तर्बहि: स्थिताय नमः।
 105. सर्वमंगलकराय (Sarvamangala-karaya) – ॐ सर्वमंगलकराय नमः।
 106. सर्वाभीष्टप्रदाय (Sarvabhishta pradaya) – ॐ सर्वाभीष्टप्रदाय नमः।
 107. समरससन्मार्गस्थापनाय (Samarasa sanmarga sthapanaya) – ॐ समरससन्मार्गस्थापनाय नमः।
 108. समर्थसद्गुरुसाईनाथाय (Samartha sadguru sainathaya) – ॐ समर्थसद्गुरुसाईनाथाय नमः।

Also, do watch Sai Baba Abhishekam Video on our YouTube Channel – Click Here

Comments are closed.